کنفرانس یهودستیزی در مالمو، نگرانی مردم از نژادپرستی، احتمال افزایش بهای مواد غذایی، پیروزی تیم سوئد بر یونان، بازگشایی مرز دانمارک و سوئد

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن