کنگره حزب محیط زیست؛ افزایش بهای برق، بنزین و دیزل؛ احتمال بارش برف سنگین در شمال کشور و تقلب قرارداد کار برای دریافت وام مسکن بررسی می‌شود

2:45 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن