کودکان زیر ۱۲ سال واکسن نمی‌شود، همکاری با کشورهای دیگر علیه قاچاقچیان، افزایش غیبت از مدارس، رسیدن زنهای داعشی با کودکان شان به سویدن

2:28 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن