گسترش شیوع کرونا در اروپا، تظاهرات افغان‌ها دربرابر پارلمان سویدن، معرفی نامزدان آسترید لیندگرین، بازی تیم فوتبال بانون سویدن درمقابل ایرلند

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن