گفتگوی رییس پارلمان با رهبران احزاب؛ افزایش آمار ابتلا به کرونا در اروپا؛ کاهش بیکاری؛ کنفرانس کمیته سویدن برای افغانستان و اخبار دیگر

2:19 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن