Lärarrummet: Vad behöver skolpersonal veta om hedersvåld?

Här finns inget ljud
Vi besöker en grundkurs i hedersfrågor anordnad av Origo resurscentrum i Stockholm.

Där får skolpersonal lära sig att se varningstecken, förstå mekanismerna bakom hederskultur och att ställa de rätta frågorna för att få elever som lever i en hederskontext att våga berätta.

Här kan du lyssna på programmet