Kazuo Ishiguros Nobelföreläsning

20 min
Björn Kjellman läser utdrag ur Kazuo Ishiguros Nobelföreläsning från Börshuset i Stockholm. Översättningen är gjord av Rose-Marie Nielsen.

I torsdags höll nobelpristagaren i litteratur Kazuo Ishiguro sin nobelföreläsning i Börssalen med rubriken "Min kväll med filmen Twentieh Century och andra små genombrott".

Den handlade om personliga vändpunkter i skrivandet och han slutade sitt tal med en Nobelvädjan.

Vi hör Björn Kjellman läsa ett utdrag ur talet i översättning av RoseMarie Nillsen. Bland annat handlar det om hur lyssnandet på Tom Waits fick ett avgörande inflytande över Återstoden av dagen.

Producent: Katarina Wikars