Teknik stärker synskadade musiker

19 min
Dagens synskadade musiker får hjälp av notpunktskrift och talande datorer. Vi besöker Lighthouse Music School i New York och hör hur teknik har ändrat förutsättningarna för skolans synskadade musiker.

Att öva, att få tillgång till ny musik och att komponera är sådant blivit mycket lättare för synskadade musiker tack vare ny teknik. Vetandets Värld reser till New York och USA:s äldsta kommunala musikskolor for synskadade: The Filomen M. D'Agostino Greenberg Music School of LightHouse Guild.

Vi besöker också ett audiolab på Stockholms Universitet där ett forskningsarbete pågår för att bättre förstå de blindas hörselförmåga. Varför hör blinda så mycket bättre än andra?

I programmet medverkar bl.a. skolans rektor Dr. Leslie Jones, musikläraren Yo Kano, och Mats Nilsson, professor i psykologi på Stockholms Universitet.