Det digitala skiftet

33 min
Det brukar sägas att allt som går att digitaliseras - kommer att digitaliseras. I det första avsnittet av Uppkopplad gör vi några olika nedslag på den digitala tidslinjen.

Bland annat möter vi Majvor i Älmhult, som berättar om hur hon började utforska den digitala världen på sitt tvätteri i början av 1980-talet och Majvor inspirerar oss till hur man behåller modet och nyfikenheten att gå en digital framtid till mötes.