Tänkandets natur

44 min
Är tänkande ett inre prat kopplat till vårt talade språk eller finns ett eget tänkandets språk? Hur uppstår begrepp, associationer, kan vi stoppa oönskade tankar och var går gränsen för vårt tänkande?

Du som läser det här har under dagen haft åtskilliga tankar, stort och smått, vad du ska äta till lunch eller kanske vad som händer efter döden. Stunder av intensivt tankearbete och stunder av stillsamt vegeterande. Filosofen Tim Bayne har skrivit boken Tänkandets natur om hur vi tänker, förhållandet mellan tanke och språk, om djur och mycket små barn kan tänka och om vi rentav har ansvar för vad vi tänker.

Medverkande är Åsa Wikforss, filosof, Peter Gärdenfors, kognitionsforskare och Gustaf Gredebäck, som forskar om spädbarns tänkande.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Boktips: Tänkandets natur av Tim Bayne