Frikyrkan i Sverige - kris eller möjlighet?

44 min
Frikyrkan i Sverige var en gång en framgångsrik folkrörelse med stort inflytande. Idag talar rapporterna om svikande medlemstal, försäljning av församlingshus och sammanslagning av samfund. Samtidigt har fler så kallade invandrarkyrkor tagit upp konkurrensen med de traditionella kyrkorna. Människor och tro sänder från Pingstkyrkan i Jönköping där programledaren Tithi Hahn med gäster diskuterar frikyrkans roll i Sverige 2012. Medverkande är Erik Lindfelt, journalist, Chatrine Carlson, tidigare föreståndare Jönköping Pingst, John Ahlström, Andreasförsamlingen/Fjällstugan och Ulrik Josefsson, historiker och styrelsemedlem i Jönköping pingst. Dessutom en krönika om frikyrkans framgångar i Latinamerika av Lars Palmgren och en inbjudan av av Frida Ohlsson Sandhal, Jönköping nya Pride general.