Afrikas svarta guld och vita elefanter

56 min
Om oljeboomen i Afrika som föder hopp - men också hot. Hör om de vita elefanterna, skrytbyggen som berikar politikerna i stället för lokalbefolkningen. Är kontinenten för alltid dömd till konflikter, korruption och maktmissbruk i råvarurikedomarnas spår? Hör röster från Lamu, Lagos och London - om oljans konsekvenser för Afrika.

Fram till nyligen var Lamu en sömnig småstad, världsarvsmärkt för sin gamla stadskärna. Idag pågår där Östafrikas just nu största infrastrukturprojekt. Lamus nya hamn ska bli den centralpunkt varifrån oljan från regionens många oljefyndigheter ska skeppas ut. Områdets guvernör drömmer om att Lamu ska bli ett nytt Shanghai.

Förutom den stora hamnen ska det byggas ett oljeraffinaderi, flera hotellkomplex, en internationell flygplats, järnvägar och oljeledningar till Etiopien och Sydsudan där flera av de stora oljefynden finns.

Men kommer inkomsterna från oljan härmed att komma invånarna i Kenya, Etiopien och Sydsudan till del? Eller är hamnprojektet bara ytterligare ett i raden av vad som kommit att kallas för vita elefanter - det vill säga storslagna satsningar som sedan överges, ofta på grund av korruption?

Konflikts Lotten Collin började sin resa för att söka svar vid källorna för det svarta guldet, i Sydsudan.

Risken är stor att korruptionen ännu en gång kommer att sluka inkomsterna från oljan och att pengarna kommer att användas för att underblåsa etniska konflikter. Det menar journalisten och Afrikakännaren Michela Wrong. Under många år arbetade hon som Afrikakorrespondent åt BBC, Financial Times och Reuters.

I sin mest uppmärksammade bok, It's Our Time to Eat - Det är vår tur att äta - beskriver hon i detalj korruptionens förgörande effekter i just Kenya, och hur korruptionen i sin tur hänger ihop med de våldsamma etniska motsättningar som präglat landet under de senaste åren.

Konflikts Ivar Ekman ringde upp Michela Wrong för att höra hur hon tror att oljefyndigheterna och de gigantiska infrastrukturprojekten kommer att påverka landet.

Hör också intervjun med Michela Wrong i sin helhet, på engelska:

Idag hittas den åtråvärda oljan på allt fler ställen runt om i Afrika. För som en följd av de relativt höga oljepriserna blir också mindre oljekällor lönsamma att exploatera.

Listan över afrikanska oljeländer har på senare år utökats med Etiopien, Tanzania, Uganda, Mozambique och Kenya. Det talas till och med om Somalia som kommande oljeproducent.

Men redan på 50-talet upplevde Afrika en oljeboom. Då var det Angola, Libyen och Nigeria som satt på de lukrativa källorna. Men vad blev det egentligen av rikedomarna och vad kan de nytillkomna oljeproducenterna lära av sina föregångare där oljan sedan årtionden har genomsyrat hela samhället - ekonomin, miljön, och inte minst politiken.

Nigeria är det land i Afrika som producerar mest olja. Här finns världens tionde största oljereserv. Konflikts reporter Lotten Collin reste till landets största stad Lagos.

Många ser Nigeria som ett skräckexempel på hur oljepengarna snarare skadat än berikat landet. Trots att det är en av världens största oljeproducenter lever mer än häften av befolkningen under fattigdomsgränsen på en dollar om dagen.

En av många som funderar över hur Afrikas nya oljeländer ska göra för att undvika exempelvis Nigerias misstag är Shanta Devarajan, Världsbankens chefsekonom för Afrika. Konflikts Daniela Marquardt ringde upp honom på huvudkontoret i Washington för att fråga om han tror att Afrika är dömt till konflikter, korruption och maktmissbruk i spåren av råvarurikedomarna.

Programledare: Daniela Marquardt
Producent: Kajsa Boglind