Erik Ullenhag, hur gick det med "Ny start för integrationen"?

32 min
För två år sedan la alliansregeringen om integrationspolitiken. Då var Erik Ullenhag ny integrationsminister och införde "etableringsreformen". Den gamla politiken ansågs präglad av omhändertagande, och skulle bort. Istället skulle den nyanlände snabbt få jobb och lära sig svenska. Men hur gick det? Integrationsminister Erik Ullenhag intervjuas av Mari Forssblad