Avsaltat vatten ökar i världen

19 min
Allt fler är beroende av avsaltat havsvatten, både till vardags och på semestern. Utbyggnaden ökar med 3-5% per år, vilket ställer krav på billigare och miljövänligare teknik.

Turismen driver på utbyggnad av avsaltning. I Karibien, Kanarieöarna och Egypten och andra torra och varma områden i världen kan myndigheterna kräva att hotell och turistanläggningar själva svarar för vattenproduktionen. Globalt rör det sig om 320 miljoner människor som får sitt dricksvatten från avsaltningsverk.

Men det kostar energi att avsalta, och saltutsläpp från avsaltningsverk kan ställa till med besvärliga miljöproblem. Kanske skulle det bli både billigare och bättre om vi lärde oss att dricka avloppsvatten istället för havsvatten?  

Med: Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära på Lunds universitet.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Misanthrop - The Funk
    Album: Misanthrop
    Bolag: Neosignal Recordings