Fyrarätters skollunch i Frankrike - att fostras in i matkultur

55 min
I franska skolor ingår förrätt, huvudrätt, ost och efterrätt i lunchen. Lunchrasten är ett medel för att fostra barnen in i matvanor och kultur.