Kommer vi kunna bromsa djurens försvinnande?

9:44 min
Står vi inför en ny massutrotning av jordens djur, eller har vi kommit så långt att människan kan vända skutan?

Vi ser en återhämtning av flera djurarter som tidigare varit utrotningshotade på grund av jakt och miljöpåverkan. Men är det en droppe i havet jämfört med alla arter som samtidigt försvinner?

Tidigare i historien har arter massutrotats i flera omgångar. Det finns tecken på att klimatförändringar har spelat en roll, och på senare tid även människans utbredning.

Pessimisten ser att vi befinner oss i en sådan situation nu: planeten värms upp samtidigt som människans dominans ökar. Arter försvinner i oroande takt.

Optimisten tycker det är för tidigt att säga. Dessutom är det väl mer konstruktivt att se på de goda exemplen som faktiskt finns? Vi människor får allt större kunskap och välstånd och kan därför värna om djuren på ett sätt som inte tidigare gjorts.

Med optimisten Gustaf Klarin, vetenskapsreporter, och pessimisten Ulrika Björkstén, chef för vetenskapsredaktionen SR.

Musik som spelats i avsnittet

  • 08.50
    Dorado Schmitt - Bleu Citron
    Kompositör: Hono Winterstein
    Bolag: Dreyfus