Hávamál - vikingarnas vett och etikett

9:29 min
Jon Jordås om vikingarnas vett och etikett, och om Nordens äldsta livsvisdomar. Hávamál räknas till de klassiska fornnordiska texterna. Från början fördes innehållet vidare från generation till generation genom muntlig tradering.

Från början fördes innehållet vidare från generation till generation genom muntlig tradering. Insamling och nedteckning skedde under 1200-talet, men forskarna tror att Hávamál härstammar från vikingatiden, alltså runt 800-talet.


Vad innehöll då Hávamál, som ansågs så viktigt att bevara? I dikten finns goda råd för många tillfällen i livet, exempelvis när man är gäst eller värd - alltså ett slags vett och etikett för vikingarna.
Men det finns också mer högstämda livsvisdomar, om hur man blir en lycklig människa och vad som är viktigast efter ens död.
Själva ordet Hávamál betyder Odens tal (Har, den Höge=Oden och mal=tal/språk).

Medverkande i programmet:
Heimir Pálsson, nordisk filologMagdalena Ribbing, expert på vett och etikett.