Att vilja men inte kunna hjälpa - om livet som förälder till missbrukande vuxna

20 min
Känslor av skuld och skam, rädsla och oro fyller vardagen för föräldrar till vuxna barn med missbruksproblem. Nu har deras liv och utmaningar studerats vetenskapligt.

Forskare vid Malmö universitet har i en stor studie fått in svar från över 700 föräldrar, som visar att gruppen ofta möter dömande attityder från såväl allmänhet som myndighetssverige. Ovanpå det stoppar sekretessregler många föräldrar som vill engagera sig för att hjälpa sina vuxna barn.
 
Gruppen föräldrar till vuxna missbrukare har hittills knappt studerats vetenskapligt. Men nu har Malmöforskarna Torkel Richert, Bengt Svensson och Björn Johnson börjat analysera det stora material de fått in. Den första studien visar en tydlig bild av en mycket utsatt grupp, som ofta saknar samhällets stöd.

Pappan Per som medverkar är glad att hans son var under 18 år när missbruket började, för därmed kunde Per få in sonen på ett behandlingshem. Mamman Maud däremot stod maktlös eftersom hennes son var myndig när missbruket började.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Kitaro - The Field
    Album: The Light Of The Spirit
    Kompositör: Kitaro
    Bolag: Domo