Att leva med tre sinnen – om hur smarta textilier kan hjälpa dövblinda

19 min
Den som är både döv och blind måste lita till känseln. Men med smarta textilier kan man göra kläderna till ett extra sinnesorgan för känsel. Det ska bli verklighet genom ett projekt i Borås.

Utan syn och hörsel är världen tyst och mörk. Det som inte känns märks inte. Högskolan i Borås leder nu ett projekt som ska ta fram moderna textilier för personer med dövblindhet, tyger som får information från omvärlden och signalerar till bäraren om vad som händer eller finns runt omkring. Projektet kallas Suiteceyes. En liknande teknik är redan prövad på soldater, som kan ha en GPS i kläderna och orientera sig med hjälp av vibrationer i tyget.

Vi möter Linda Eriksson, som är pedagog vid Nationellt kunskapscentrum för dövblindhet och själv fick sin dövblindhet gradvis under uppväxten, Kristina Ström som är specialpedagog på Mo Gård Finspång, och Henrik Hildemar som är IKT-pedagog på samma ställe. Vi talar också med Nils Krister Persson, docent i textilteknologi Högskolan i Borås, och Nasrine Olson, lektor vid Högskolan i Borås, och Otto Carlander som är forskningskoordinator på SAAB Linköping.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical