Göran Lambertz, frispråkig och kontroversiell

31 min
Göran Lambertz är en av Sveriges mest meriterade jurister. Som justitieråd är han idag domare vid Högsta Domstolen. Lambertz har länge varit frispråkig och kontroversiell, men på sistone blåser det hårdare än någonsin kring hans person. Göran Lambertz intervjuas av Tomas Ramberg. Klarläggande I programmet hävdade Göran Lambertz att han inte alls skulle ha kallat bevis mot Thomas Quick för "utomordentligt övertygande" i sin debattartikel Dagens Nyheter 20 augusti. Därmed uppstod för lyssnarna ett frågetecken. I ett mess efter intervjun medger dock Göran Lambertz att intervjuaren citerat honom rätt: "jag ber om ursäkt, jag hade verkligen skrivit 'utomordentligt övertygande', jag trodde inte att jag hade gått så långt. Bästa hälsningar Göran Lambertz”.