Guru då - död idag? Makt är sjukt är Erich Fromms tema

15 min
Sociologen Roland Paulsen gillar psykoanalytikern Erich Fromm, död 1980, eftersom Fromm lyckades förena vänsterns samhällskritik med en tro att varje enskild individ kan fatta val som leder till ett bättre liv. Hör också ekonomen Kenneth Hermele om en annan guru, som kom ut med Tyst Vår för 50 år sedan.

Makt som något sjukt, det är ett återkommande tema i psykoanalytikern Erich Fromms böcker. Det hör till det Roland Paulsen tar fasta på.

Men är inte makt också den dominerande principen i det samhälle som vi lever i? Jo, och det är bland annat däri Fromms kritik ligger.

Det är ingen skillnad på makt och maktmissbruk, makt är missbruk. Makt korrumperar inte, makt är korruption. Makt skapar definitivt inte kunskap och mening som Foucault-inspirerade teoretiker idag så gärna vill tro. Makt döljer kunskap och berövar livet på mening.

I dagens OBS återutsänder vi också Kenneth Hermeles inslag om miljöaktivisten Rachel Carsons bok Tyst vår. I förra veckan var det nämligen precis 50 år sedan den kom ut.

(Kenneth Hermeles inslag om Rachel Carson sändes första gången den 14 februari 2012.)