Människoskallarna i Ströja

25 min
I Ströja utanför Norrköping har arkeologerna hittat resterna efter fyra människoskallar från järnåldern. Kanske är fynden de första arkeologiska bevisen på att människooffer faktiskt förekommit i Sverige under tiden kring vikingatidens början. - Vi lutar åt att det rör sig om offrade människor, snarare än att de här personerna begravts på vanligt sätt, eller avrättats, berättar arkeologen Björn Hjulström. Berättelserna om människooffer i det fornnordiska samhället är många - den tyske prästen Adam av Bremen rapporterade på 1000-talet om människooffer vid det gamla hednatemplet i Uppsala, och i den isländska Ynglingasagan, nedtecknad av Snorre Sturlasson på 1200-talet berättas det om sagokungen Domalde som ska ha offrats för att blidka gudarna. - Här får vi nu plötsligt belägg för att den här typen av handlingar faktiskt kan ha förekommit, menar chefsarkeologen Kenneth Svensson. Dessutom uppmärksammas det projekt som sökt efter Kubakrisens arkeologiska lämningar. För femtion år sedan, i oktober 1962, höll världen andan i nervös väntan inför hotet om ett storskaligt kärnvapenkrig. Men på Kuba föll historien snabbt i glömska och idag finns inte många spår kvar efter missilbaserna på Kuba. - Gamla militära byggnadsmaterial har återanvänts i de kubanska byarna, och först i och med vårt forskningsprojekt har lokalbefolkningen börjat minnas händelsen, berättar arkeologen Mats Burström. Programledare är Tobias Svanelid.