Ring P1!

30 min
---POD Ring P1 om diskriminering av romer och andra grupper och Arjeplogs kommun som har bett sina invånare om att hjälpa till med ideella insatser. Programledare Erica Hedin.