Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?

19 min
Har nyheterna snuttifierats, trivialiserats och personifierats i våra dagstidningar? Om detta finns det många - och ibland tvärsäkra - åsikter. -Det var inte bättre förr, bara annorlunda - och ibland inte ens det! Så slutar medieprofessor Ingela Wadbring vid Mittuniversitetet i Sundsvall sin bok och undersökning av hur innehållet har förändrats i ett antal svenska dagstidningar mellan 1960 och 2010.

Kommersialisering anges ofta som orsak till journalistikens och mediernas förflackning.

Både i vetenskapliga artiklar och i den allmänna debatten hävdas det att ökad konkurrens leder till ett mer slätstruket innehåll, inte minst för att locka en stor publik.

Koppling mellan ändrad mediemarknad och journalistiken?

Det Ingela Wadbring analyserat är om det finns en självklar koppling mellan mediemarknadens förändring och journalistikens utveckling?

Hon har gått igenom de senaste 50 årens Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten för att få svar.

Allt annat förändrats mer?

Och hennes hypotes kan troligen utläsas av titeln på undersökningen och boken: ”Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?”

Det visar sig att samhället förändrats mer än dagstidningarna.

Mycket mer bilder

Visst ser dagstidningarna ganska annorlunda ut idag än för 50 år sedan. Bland annat innehåller de betydligt mer bilder.

Men det är till exempel fortfarande de hårda nyheterna om politik, ekonomi och olyckor som överväger i innehållet i övrigt.

Präktiga utan sensationer  

-Det är slående att så lite har hänt med dagspressen över tid, skriver Wadbring.

-De svenska lokaltidningarna är snarast att betrakta som präktiga, inte kommersiella eller sensationella på något vis.

Helt annan utveckling i USA

Den här utvecklingen stämmer inte överens med hur det är i många andra länder. Inte minst med vad som hänt dagstidningarna i USA, som vi gärna jämför oss med.

På måndag den 8 oktober diskuteras boken i Stockholm.

OLIKA REAKTIONER PÅ PALME-DOKUMENTÄREN

Hör också vår medietyckare Johannes Ekman om helt olika reaktioner på den nya dokmunentärfilmen om Palme.

Och framför allt om hur Olof Palmes förhållande till medievärlden såg ut.