Olagligt fiske pressar redan hotade arter

45 min
I Kaliforniabukten är världens minsta tumlare på väg att utrotas. Orsaken är illegalt fiske - ett växande hot mot fiskbestånden i haven, och som även förekommer i svenska vatten.

En hett eftertraktad simblåsa håller på att bli slutet för världens minsta tumlare. Det finns så få som cirka trettio exemplar kvar av tumlaren, och den lever i samma vatten i Kaliforniabukten som vekfisken, vars simblåsa säljs för skyhöga priser till Kina. Där anses den ge ökad sexlust och ha föryngrande egenskaper.

Trots att allt fiske är förbjudet i havsområdet, läggs olagliga nät ut för att fånga vekfisken, och i dem fastnar - och drunknar - tumlarna.

Klotet är med när miljöorganisationen Sea Shepherd spanar efter otillåtet fiske, och drar upp de nät de hittar. Förutom vekfiskar fastnar även hajar, delfiner och sjölejon i näten och dör.

Illegalt fiske är ett växande hot mot världens fiskbestånd. Hur mycket fisk som dras upp på olagliga väg är svårt att veta, men forskare uppskattar att det handlar om mellan 11 och 26 miljoner ton fisk, skaldjur och liknande som fångas, utöver de cirka 80 miljoner ton som det lagliga världsfisket tar upp.

Det skulle innebära att ungefär var femte fisk som dras upp ur världshaven är olagligt fångad.

Klotet berättar också om det omfattande illegala fisket efter ål i Sverige.

Programledare är Marie-Louise Kristola.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.04
  Ensemble - Occasional Tombstones
  Ensemble
  Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
  Etikett: Sony Classical
 • 14.05
  Sound Ideas - 9.9 Hp Outboard Starts, Drives at Medium Speed & Shuts Off
  Album: Boat Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2014
 • 14.36
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records