Slutet för männen?

56 min
Om kvinnliga vinnare och manliga förlorare - i skolan och i arbetslivet. Håller kvinnorna på att ta över? Hör reportage från England, där allt fler brittiskor nu försörjer sina män. Hör om dom svenska pojkarna som spelar bort sin skolgång, om kinesiskor på frammarsch, och om den amerikanska boken som hävdar att slutet för männen är nära.

Södra Latin är ett gymnasium i centrala Stockholm som på sistone blivit en symbol i en ny jämställdhetsdiskussion här i Sverige. För en vecka tillsatte jämställdhetsminister Nyamko Sabuni en utredning för att närmare studera hur männen blir diskriminerade, och ett av dom områden som utredaren PM Nilsson särskilt nämnde var "de fina gymnasierna i de stora städerna", där höga betygskrav gjort att en bedövande majoritet av eleverna är tjejer. På just Södra Latin går det 322 pojkar, och mer än dubbelt så många tjejer, 773 stycken.

Men den här utvecklingen är långt ifrån ett svenskt fenomen. Storbritannien är det land där den här utvecklingen på många sätt gått längst. Där försörjer nu alltfler kvinnor sina män, och snart är 75% av de examinerade universitetsstudenterna är kvinnor. Konflikts Kajsa Boglind åkte dit, å började på det anrika universitetet Kings College i London.

I USA utkom nyligen boken "The End of Men and The Rise of Women" - "Slutet för männen och kvinnornas frammarsch". Den har de senaste veckorna skapat en infekterad diskussion om huruvida männen håller på att förlora makten. Anledningen är, precis som i Storbritannien, pojkars dåliga skolresultat å det faktum att alltfler amerikanska kvinnor nu blivit familjeförsörjare. Konflikts Lotten Collin ringde upp författaren Hanna Rosin för att fråga varför hennes bok vållat så mycket debatt?

Frågan om en manskris har ställts även i Kina, där det som man där kallar "pojkkrisen" skapade livlig debatt för ett par år sen. Det hela utlöstes av boken "Rädda pojkarna" där författaren Sun Yunxiao, som leder Kinas Center för barn- och ungdomsforskning, varnade för att pojkarna håller på att tappa mark. Ett utbildningssystem som uppmuntrar stillasittande och råpluggande har gjort att pojkar, enligt Sun, är fysiskt svagare än flickor, intellektuellt och emotionellt mindre utvecklade än flickor och därför presterar sämre i skolan. Sun Yunxiao drog bland annat slutsatsen att skolsystemet måste förändras för att bättre passa pojkarnas förutsättningar. Och hans förslag att starta särskilda pojkskolor har fått gehör, men inte från alla, rapporterar Konflikts Daniela Marquardt. En av hans kritiker är Xu Anqi, professor i sociologi vid Shanghais akademi för socialvetenskap.

Förra veckan gavs alltså journalisten PM Nilsson i uppdrag av jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att utreda hur ojämställdhet drabbar män i Sverige. Å det han framförallt planerar att rikta in sig på är ojämställdhet på skolområdet - att svenska killar har sämre betyg än tjejer redan i grundskolan, och att det sen slår igenom i gymnasievalen, i antalet som antas till högskolan, och i hur många som går ut med universitetsexamen. Men frågan är hur vår svenska utveckling, egentligen hänger ihop med den större bilden, med det skifte till en värld som mer och mer domineras av kvinnor? Vi svenskar har ju länge varit stolta över att leva i ett av världens mest jämställda länder, så rimligtvis borde vi ha kommit längst här också. Men är det verkligen så? Konflikts Ivar Ekman reste till Åtvidaberg i Östergötland, en av de städer i Sverige där skillnaden mellan pojkars och flickors betyg är som störst.

Programledare: Ivar Ekman
Producent: Lotten Collin