Källan – skogens gröna öga

19 min
Människan har sedan urminnes tider sökt sig till källor för att dricka friskt vatten, offra för välgång eller för att bota sjukdomar. Men många källor är idag hotade eller fördärvade.

Kanske har du också någon gång stuckit ner kåsan i en källa och druckit kallt, friskt vatten - grundvatten som flödar fram vid markytan. Förr var källorna avgörande för var man byggde sitt hus, men är än i dag viktiga för naturens växter och djur.

Faktum är att källorna är så värdefulla att Sveriges Geologiska Undersökning idag samordnar ett arbete för Miljömålsrådet, att hitta och registrera källor i landet.

I programmet medverkar bland andra Gert Knutsson, professor emeritus vid KTH och Eva Jirner statsgeolog vid SGU, samt entomologen Per-Ola Hoffsten.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical