Sten Rylander

4:23 min
Sten Rylander gick i pension från UD 2011 efter ett långt och intressant liv som diplomat och biståndsarbetare. Under drygt 30 år arbetade han i och med Afrika, som han har kommit att älska mer än något annat. Han vill värna om internationell solidaritet med fattiga och förtryckta, liksom ett fortsatt aktivt samarbete och engagemang från Sverige och EU när det gäller Afrikas utveckling. Som författare och aktivist vill han nu bidra till att Sverige är med när Afrika vänder i en mer positiv riktning.