Radioessä: Den kontrafaktiska litteraturen

14 min
Är den så kallade kontrafaktiska litteraturen - historiska fantasier i romanform - litteraturens innersta kärna? Den något udda frågan tar frilansjournalisten Dan Jönsson upp i veckans radioessä. Han gör det genom att läsa ett antal böcker av bland andra Philip Roth, Tony Samuelsson och Robert Harris. För vad hade hänt om Charles Lindbergh tackat ja och blivit USAs president istället för Roosevelt? Eller om isen hade brustit under Karl X Gustav och hans trupper när de tågade över Stora Bält?

Tänk om Olof Palme aldrig hade gått på bio den där kvällen i februari 1986?

Helt annan vändning

Historiska skeenden som verkar oundvikliga och logiska består i själva verket av en rad ögonblick när allting kunde ha tagit en annan vändning – om tillfälligheterna hade velat annorlunda.

Historiska fantasier

Dan Jönsson läser historiska fantasier i romanform som Philip Roths Konspirationen mot Amerika, Tony Samuelssons Jag var en arier och Robert Harris Fatherland. 

Och undrar om den så kallade kontrafaktiska litteraturen rent av är litteraturens innersta, dess absoluta särart? Det som skiljer litteraturen från historieskrivningen.