Islamiskt parti vill växa här

45 min
Kontroversiell islamistisk rörelse, förbjuden i många länder, håller sin årliga kongress i Köpenhamn i helgen. Vilken är Hizb ut-Tahrirs politiska agenda? Varför växer rörelsen i Norden och vilka attraheras av budskapet om en enda islamisk stat för alla muslimer med ett samhälle styrt av islamiska lagar och värderingar. Reportage med Hizb ut-Tahrirs talesman i Skandinavien, Chadi Freigeh, av Jenny Sanner Roosqvist och samtal med Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Salam Karam, journalist och doktorand i statskunskap vid University of London. Utrikeskrönika från Bryssel signerad Jens Möller. Exakt för 50 år sedan samlades Katolska kyrkan för det omvälvande andra Vatikankonciliet, som öppnade kyrkan mot världen. Vad betydde förändringarna och hur förvaltas arvet idag. Reportage av Åsa Furuhagen med Ritva Jacobsson och Madelene Fredell. Kvartsamtal med Leif Zern aktuell med boken om sin uppväxt i ett judiskt ortodoxt hem på söder i Stockholm. Vad dö