Så kan Sveriges transporter bli fossilfria

20 min
De närmaste decennierna ska vi gå över till fossilfria bränslen i Sverige. Idag torsdag presenteras en forskningsöversikt om hur det bäst kan gå till. Vetandets värld sänder direkt från riksdagshuset.

För ett år sedan initierade riksdagens trafikutskott en forskningsgenomgång för att hitta de bästa vägarna till ett fossilfritt fordonssverige. Utskottets forskningsgrupp, bestående av en politiker från varje parti, tar idag torsdag emot rapporten och får den presenterad för sig av forskare.

Vetandets värld samlar några av forskarna för en diskussion om ett Sverige med fossilfria transporter. Vad ska gå på el, vad ska gå på bränslen från den svenska skogen? Och hur får vi till produktion av sådana bränslen i stor skala?