Att bygga vidare på gammal tro Och hopp för framtidens journalistik

14 min
I andra delen av vår P1-serie "Vad ska man tro på", anser dipomaten Ulla Gudmundson att det är bättre att vi bygger vidare på gammal tro istället för att förkasta den. Och i serien om hopp och framtid hävdar frilansjournalisten och författaren Anders Mildner att det finns stort hopp för dagstidningsbranschen.

Ulla Gudmundson reflekterar över vad framväxten av ett modernt, rationellt och till stora delar ateistiskt samhälle fört med sig.

För många människor har den existentiella grunden ryckts bort - och Gudmundson förespråkar därför att vi i våra etiska ställningstaganden bygger vidare på gammal tro, istället för att förkasta den.
 

 

Hoppfullt för tidningar

Hör också Anders Mildner, som hävdar att vi – trots vad andra påstår - aldrig haft så bra tidningar som nu. Det grundar han bland annat på ett samtal med den chefredaktör som suttit längst på sin post i Sverige: Jan A Johansson på Skånska Dagbladet i Malmö.