Vad ska man tro på?

41 min
Om man inte tror på gud, vad ska man då tro på? Möjligen räcker det inte att konstatera att religionerna är hokus-pokus. Möjligen behöver ateisten något annat för sina existentiella funderingar. Men vad? I förra veckans program föreslog filosofiprofessor Hubert Dreyfus något slags sekulär polyteism à la Homeros. Vad föreslår veckans OBS-debattörer, tillika dagens gäster i Filosofiska rummet, cancerläkare och terapeut Pia Dellson, ambassadör Ulla Gudmundson och religionshistoriker Olav Hammer? Med detta program knyter vi åt säcken om P1:s temavecka Vad ska man tro på? Se faktaruta! Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.