"Ombilda akademien - för forskningens skull"

20 min
Närmare tusen forskare skrev i förra veckan på upprop i protest mot utvecklingen i Svenska Akademien. Vad betyder akademien för forskningen och hur ska skadan framöver kunna minimeras?

Först var det 200 forskare inom litteratur-, teater- och språkvetenskap som gick samman: "Svenska akademien i sitt nuvarande skick saknar legitimitet." 
Kort därpå kom ett bredare upprop med uppåt 700 namnunderskrifter, där allt från historiker till genusvetare fanns med: "Vi kräver att advokatutredningen offentliggörs omedelbart." 

Forskarna pekar på akademiens ansvar för stipendier och forskningsstöd av olika slag och menar att det som skett i akademien på senare tid kan få allvarliga efterverkningar för breda forskningsfält.

Som grädden på moset krävde en filosof och en statsvetare i en tredje artikel att akademien nu ska ombildas helt

Vad innebär egentligen akademiens arbete för forskningen? Hur ska man kunna få den på fötter igen? Vi träffar forskare och söker inspiration från akademiens förebild, den franska akademien. 

Svenska akademien har erbjudits att vara med i programmet men inte svarat.