Vättern: vattentäkt, fiskesjö naturskönhet och skjutfält

91 min
Det är inte alla sjöar vars historia sträcker sig 1 000 miljoner år bakåt! Men en sådan sjö är Vättern, Sveriges näst största och Europas sjätte största insjö. Den har varit med om mycket under sitt långa liv, T ex den senaste istiden, ur vars grepp Vättern fortfarande kämpar så till vida att landhöjningen fortfarande pågår. Detta innebär att vattennivån stiger i den södra delen och sjunker i den norra! Från norra Vättern sändes Naturmorgon lördagen den 18 augusti. Då berättade naturguiden Leif Pettersson om den rika faunan och floran vid vätterstranden strax söder om Olshammar, mellan Karlsborg och Askersund. Biologen Michael Andersson har studerat den ovanligt rika lavfloran kring norra delen av sjön. Dit hör exempelvis dvärgplacodlav, som vi fick höra mer om. Det är tufft för en av Vätterns riktigt karismatiska invånare - Vätternrödingen. Sedan 1950-talet har den minskat med 97 procent! Vi träffade forskaren Malin Setzer och porträtterade den vackra fisken, som hotas av fiske, av släktingen laxen, av signalkräftor - och kanske framför allt av ett varmare klimat. Snorgärs var det rätta svaret på förra veckans tävlingsfråga. Här får vi veta mer om denna taggiga lilla fisk. Trots att Vättern är en viktig vattenresurs för stora delar av södra Sverige, används den som militärt övningsfält. Nu finns planer på att utöka användadet av skjutfältet vid Karlsborg, och protesterna har inte låtit vänta på sig. Både delar av lokalbefolkningen och naturskyddsföreningen anser att det är orimligt att skjuta projektiler med blyinnehåll rakt ner i en vattentäkt. Se bildspelet från sändningen! Veckans Kråkvinkel svarade Lisa Henkow för. Naturmorgons direktsändande medarbetare var Lasse Willén och Lena Näslund.