Vad är att göra rätt?

31 min
Ökar den politiska styrningen av kulturlivet? Och hur går den i så fall till? Ett par broschyrer från teaterbranschens parter är utgångspunkten för detta reportage om kulturens egen, inre styrning.

Den politiska styrningen av kulturlivet har återkommande varit en omdiskuterad fråga under en tid. Men vem styr egentligen vem? I Sverige har kulturarbetarna själva traditionellt haft stort inflytande över kulturpolitikens utformning, inte sällan i nära samförstånd med politiken.

Sedan några år tillhandahåller arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och dess fackliga motpart Teaterförbundet en jämställdhets respektive mångfalds-"check", tänkt som ett stöd för de enskilda teatrarna i deras arbete för jämställdhet och mot diskriminering och trakasserier.

Men det handlar inte bara om hur det går till i kulisserna - även det som sker på scenen ska kollas så att det överensstämmer med teaterns värdegrund. När slår den goda viljan över i ideologisk styrning?

Ett reportage av Mårten Arndtzén.