Företagen idag behöver anställda med funktionsvariationer.

Här finns inget ljud
Norrlänningar är sämre på att klara värmebölja