Hur många barn ska jag få när jag blir stor?

55 min
Fem, inga eller två. De allra flesta ställs någon gång i livet inför frågan om att bli förälder. Det är inte alltid okomplicerat. Du kanske lever med någon som har en helt annan uppfattning om hur familjen ska se ut.

Malin Wollin visste tidigt att hon ville ha många barn, hon anser att kvinnan, i en heterosexuell relation, ska ha rätten att styra över familjeplaneringen, eftersom hon bara kan bli förälder under en begränsad tid.

Gäster i studion är Malin Bergström, barnpsykolog och forskare och Lance Cederström, existentiell psykoterapeut.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.49
    Chilly Gonzales - Advantage Points
    Album: Chambers
    Bolag: Gentle Threat / Fontana North