Fungerar självkörande bilar i vanlig trafik?

19 min
Vad händer när självkörande bilar kommer ut i vanlig trafik? Från politiskt håll vill man se en snabb omställning för att öppna för den nya tekniken. Men det är mycket som måste lösas först.

Kan självkörande bilar fungera tillsammans med manuellt styrda bilar? Just nu försöker man sätta upp modeller för hur det skulle se ut. Det finns stora fördelar att vinna med en automatiserad infrastruktur, men i övergången till hundra procent självkörande fordon kommer vi se en blandtrafik, och där blir utmaningarna många. 

Med: Johan Olstam, forskningsledare inom analys och vägtransportsystem på VTI, Hamid Zarghanpour, strateg på Trafikverket, Erik Levander, expert på transporter och infrastruktur på Sveriges kommuner och landsting, SKL.