Malmberget - livet i standby

34 min
- Livet står som i standby-läge. Man bara bor och åren går. Vi sätter inte upp tavlor eller nya tapeter. Vi renoverar inte badrummet eller lägger om taket, säger Charlotte. Det här programmet handlar om att råka vara född och leva på en plats där nya malmfyndigheter ständigt upptäcks. Där det skakar på nätterna, svart damm smutsar ner utemöblerna och en gigantisk grop har delat samhället mitt itu. Och, om att hamna i kläm när företagsekonomiska intressen krockar med det egna lilla livet.