Del 3/3 Det goda åldrandet: Personalen är nyckeln till bättre äldreomsorg

20 min
Allt fler i Sverige lever länge och de allra flesta kommer behöva någon form av äldreomsorg i framtiden. Forskarna är säkra på vad som skapar en bra omsorg. Men varför går trenden åt motsatt håll?

För en god personcentrerad omsorg behövs gott om tid, kontinuitet bland personalen och handlingsutrymme så att personal och äldre får vara flexibla i sin vardag.

Men det senaste decenniet har arbetsbördan för personalen inom äldreomsorgen ökat, färre får plats äldreboende och hemtjänsten blir allt mer detaljstyrd.

I dagens Vetandets värld ska vi, med hjälp av forskningen, se hur vi kan förbättra den svenska äldreomsorgen – trots att bördan på kommunerna ökar.

I programmet medverkar: Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet. Håkan Jönsson, professor i socialt arbete vid Lunds Universitet. Marianne Abrahamsson, universitetslektor vid avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet. Anna Dunér, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Agneta Malmgren Fänge, docent vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Tove Harnett, lektor i socialt arbete vid Lunds universitet. Magdalena Elmersjö, forskare vid Södertörns högskola.

Vi hör också undersköterskan Niklas LarssonÅsa Swan,
metodutvecklare i Sundsvalls kommun, och pensionärerna Gert Öberg, Anne Kristin Eriksson, Inga-Maj Nilsson, Radmila Petrovic och Sonja Olsson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical