Palmoljeproblemet - P3 Nyheter Granskar

23 min
Regnskog skövlas och orangutanger dör. Forskare säger att mer måste göras om vi ska lyckas rädda regnskogen. Mitt i smeten finns den mest konsumerade oljan i världen - palmolja.

En av anledningarna till att man avverkar är att göra plats åt oljepalmer. Och ju mer regnskog som skövlas, desto mer koldioxid frigörs som bidrar till växthuseffekten. Under FN:s klimatmöte 2014 sattes det upp ett mål om att halvera avskogningen fram till 2020 - men forskare menar att det finns lite som pekar på att det målet kommer att nås.

Reporter Sofia Sidén
Research David Lindahl
Producent Ida Lundqvist

En ny version av podden ligger nu uppe då den gamla innehöll en felformulering kring RSPO:s certifieringssystem.