50 år efter Kubakrisen: Japan och Yukio Mishimas mörka framtidsvision

14 min
Anette Masui läser Yukio Mishimas science fictionroman Den vackra stjärnan från 1962 - en bok som utspelar sig i en tid, när alla är övertygade om världens undergång, och som skildrar huvudpersonens förvirring och osäkerhet inför vad som måste göras. Frågan som Juichiro nu ställer sig är vad de egentligen ska göra för att rädda mänskligheten. Detta står nämligen inte helt klart, och i bokens början är alla inbegripna i att skriva ett brev till Sovjetunionens regeringschef, Nikita Chrusjtjov. Brevet är en fredsappell, en vädjan att inte svara på J F Kennedys provokationer.

Boken skrevs under en tid då det amerikanska inflytandet över Japan fortfarande var mycket stort. Mishima var själv patriot och högerextrem och försökte, sju år efter att boken kom ut, genomföra en statskupp för att återupprätta kejsardömet.