Vad är en bank?

20 min
Vet du vad en bank är och gör för något idag? Följ med på en upptäcksfärd från italienska myntväxlare till dagens pengaskapande storbanker.

Idag finns inga fysiska värdepapper på banken längre och knappt några sedlar eller mynt. Det enda vi egentligen har på banken är virtuell information. Pengarnas värde bygger helt och hållet på att du och jag tror att pengarna har ett värde. Förtroendet för pengars värde hänger tätt samman med förtroendet för bankerna. Ett förtroende som förr byggde mycket på idén om att pengar och fysiska värdepapper var säkra på banken.

Medverkande:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör SEB
Jens Forssbaeck, universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund
Peter Sellin, analytiker på Riksbanken
Stefan Palmqvist, doktor i nationalekonomi och rådgivare på den penningpolitiska avdelning på Riksbanken
Pehr Wissén, adjungerad professor i finansiell ekonomi vid handelshögskolan i Stockholm
Joakim Sandberg, doktor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet

Tidigare program i serien om ekonomi och vetenskap: