Så mår djur och människor på ett slakteri

20 min
Kött som livsmedel blir alltmer populärt. Konsumtionen i Sverige har länge stigit och är idag mycket hög. Vi är således många som äter upp allt det där köttet, men väldigt få av oss kommer i direkt kontakt med djuren och med slakten. Hur mår djuren alldeles stunden innan slakt och hur mår slaktaren? En tvärvetenskaplig forskargrupp med bland annat veterinärer och etikforskare har greppat frågor som vi andra kanske gärna blundar inför.

 −Jag tror att väldigt många människor skulle bli vegetarianer om vi bara åt djur som vi dödat själva. Men dels vill de flesta av oss inte veta så mycket om hur slakten går till, och dels är slakterierna väldigt slutna mot omvärlden. Det är inte bra. Det säger veterinären Sofia Wiberg, som har varit med och arbetat i en treårig tvärvetenskaplig studie av hur djur och människor i slakterimiljö mår.

Tre av fyra slakterier sa nej till forskarna som ville studera miljön för människor och djur och intervjua dem som arbetar med slakt.
 −En del slaktare uttryckte yrkesstolthet och tyckte att de trivs på jobbet. Men det finns också de som stänger av och inte bryr sig, och det innebär både att arbetsmiljön blir farlig och att människorna inte mår bra på jobbet, säger Henrik Lerner, etikforskare vid Linköpings universitet.

Medverkande:
Sofia Wiberg, veterinär och forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara.
Henrik Lerner, etikforskare vid Centrum för tillämpad etik, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Mikael Ringqvist, slaktare på Scan.