Bullret får allvarliga följder

20 min
En femtedel av svenskarna har högre bullernivåer kring sina bostäder än WHO:s riktlinjer för att undvika allvarlig bullerstörning. Hur påverkar bullret oss, och är det oundvikligt?

I takt med att våra städer förtätas och allt fler vill bo centralt har vi i Sverige tillåtit allt högre bullergränser. Att långvarigt och kontinuerligt vara utsatt för buller ökar risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, tinnitus och försämrad inlärningsförmåga. Trots det tycks bara en minoritet i bullriga områden störas av oljudet.

Medverkande: Helena Hasslöf, läkare och doktorand avdelningen Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Mikael Ögren, akustiker och forskare avdelningen Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Christoffer Lennartsson, boende i Gårda.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.11
    Edvard Persson - Jag Har Bott Vid En Landsväg
    Album: Svenska Örhängen - 50 sånger Vi Minns
    Bolag: Parlophone Sweden