Lärdomar av kriget 1944

4:45 min
Blir man klokare av ett krig? Eller är det som så att ens tidigare värderingar och åsikter mest förstärks? År 1944 ställdes frågan "Vad kan man lära av kriget?" i radioprogrammet Månadens magasin.