Del 1/3: Den gröna omställningen: En tall i tanken

19 min
Utsläppen av koldioxid från den svenska fordonsflottan ska minska med 70 procent till 2030. Med dagens takt ser det svårt ut att nå målet - de flesta bilar som säljs idag drivs av fossila bränslen.

Miljöbilarna slår försäljningsrekord, men det räcker inte på lång väg för att utsläppen från Sveriges transporter ska minska tillräcklig mycket. Och hur ska tågen bli ett pålitligt färdsätt i stället för bilen och flyget? En lösning är att använda mycket mer biobränslen i både vägfordon och till flyget. Men då behöver många nya produktionsanläggningar komma på plats de närmaste åren.

Med: Oliver Theichert, Produktionstekniker Agroetanol, Fredrik Svensson, Branschorganisationen Energigas Sverige, Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantmännen, Jonas Åkerman, transportforskare KTH, Lena Nordgren, drivmedelsexpert SEKAB, Mikael Antonsson, marknadschef Gasum, Frances Sprei, mobilitetsforskare Chalmers, Svante Mandell, forskningschef Konjukturinstitutet, Pål Börjesson, forskare Lunds universitet, Björn-Ola Linnér, professor Linköpings universitet.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.25
    King Weird - I See, I Feel
    Album: Dead Can Dance
    Bolag: King Weird