Annelie Nordström - mitt i välfärdsdebatten

31 min
Anneli Nordström är facklig ledare för hundratusentals "välfärdsarbetare". På sjukhus, daghem och i äldreomsorgen är det till stor del Kommunals medlemmar som gör jobbet. Hur ser hon på debatten om brister och vanvård? Var ligger problemet?

Kommunal organiserar människor i såväl privat som kommunalt ägd vård, skola och omsorg. Nordström själv argumenterade mot LO-kongressens beslut att förespråka en non-profit-princip i skattefinansierad välfärd. En fråga som nu diskuteras för fullt inte minst inom Socialdemokratin. Annelie Nordström intervjuas av Tomas Ramberg.