Myndigheter har blivit bättre på begriplig information

Här finns inget ljud
En undersökning från SCB visar hur det går för de politiska partierna.